Home » anunturi » Concursul judetean de matematica „ARGESGIM” -regulament

Concursul judetean de matematica „ARGESGIM” -regulament

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

 

JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ

 

„ARGEȘGIM”

 

 

ARGUMENTUL:

Locul disciplinei „Matematică” este justificat de necesitatea iniţierii şi aprofundării elevilor în elementele matematicii specifice vârstei lor.

În plus trebuie să ţinem cont de trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial, la apariţia şi necesitatea limbajului matematic adecvat. Informaţiile primite vor contribui treptat la formarea unui mod de gândire specific matematic.

1.Concursul va fi organizat anual de către Şcoala Gimnazială „negru vodă” Piteşti – 31 OCTOMBRIE  2015.

  1. Şcoala Gimnazială „NEGRU VODĂ” Piteşti va răspunde de organizarea concursului cu monitorizarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.

3.Din comisia de organizare vor face parte directorul şcolii şi cadre didactice din catedra de matematică a şcolii organizatoare.

4.La concurs participă elevii claselor III-VIII.

5.Participarea se va face pe baza invitaţiilor lansate de către şcoala organizatoare. În funcție de rezultatele anului precedent, pentru fiecare premiu primit, școala organizatoare își rezervă dreptul de a suplimenta, cu un loc, numărul participanților din fiecare școală.

6.Fiecare şcoală poate participa cu un echipaj format din 6 elevi iar eventualele modificări se vor efectua doar cu acordul şcolii organizatoare.

7.În cazul în care se va ataşa o revistă  acestui concurs el se poate transforma în concurs al rezolvitorilor.

8.Materia de concurs va fi conform programei şcolare şi va fi comunicată în timp util şcolilor participante.

9.Timpul de desfăşurare al probei scrise va fi de 2.

10.Fiecare problemă se va nota de la 0 la 7 puncte.

11.Comisia de corectare va fi alcătuită dintr-un responsabil de clasă şi câte 4-8 profesori evaluatori în funcţie de numărul de elevi participanţi.

12.În cazul egalităţii punctajului departajarea se va face pe baza celui mai mare punctaj realizat pe o problemă, apoi luându-se în consideraţie problema de departajare.

13.Comisia de contestaţii va fi alcătuită din responsabilul de clasă şi alţi profesori evaluatori decât cei care au făcut parte din comisia de corectare.

14.Se vor acorda premii pentru 25% din numărul participanţilor după cum urmează: premiul  I – 5%; premiul  II – 7%; premiul  III – 9%, pentru fiecare clasă.

15.Se vor acorda menţiuni în limita a 25% din numărul participanţilor.

16.În cazul în care comisia de corectare consideră necesar se vor acorda premii speciale pentru originalitatea rezolvării unei probleme.

 

D I R E C T O R,

Prof.Aurelian COSTACHE

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress